Din første behandling

En kinesiologisk behandling kaldes en “afbalancering”.

Hvordan der skal afbalanceres, bestemmer jeg ved hjælp af en muskeltest.

En behandling kan vare 1-1½ time, så der er tid til at tænke sig om og få sat følelserne og symptomerne ind i en meningsfuld sammenhæng. Enhver afbalancering er en unik proces.

En behandling kan vare 1-1½ time, så der er tid til at tænke sig om og få sat følelserne og symptomerne ind i en meningsfuld sammenhæng. Enhver afbalancering er en unik proces.

Test og afbalancering:
Selve testen og afbalanceringen foregår gennem muskeltesten. Ved at trykke let på testmusklen og nævne forskellige områder, der kan arbejdes med, kommunikerer kinesiologen med kroppen. Kinesiologen aflæser kroppens behov gennem muskelreaktionen.

Afbalanceringen kan udføres ved hjælp af massage af akupunkturpunkter, fysiske øvelser, visualisering af følelser, indtagelse af vitaminer og mineraler, andre metoder. Det er dog klientens egen krop, der suverænt afgør, hvad der skal prioriteres.

Når energimæssige blokeringer fjernes, bliver kroppen igen i stand til at helbrede sig selv. Desuden får personen indsigt og bevidsthed om egne indre funktioner, reaktioner og ressourcer.

Der kan efterfølgende være hjemmearbejde, som støtter og fastholder samt  hjælper til nye handlemuligheder. Dermed bliver det i højere grad muligt at leve i overensstemmelse med sig selv og uden stress foretage valg, der gavner og styrker livskraften.

Typiske emner, som kinesiologer møder:
  • Mangel på energi
  • Overfølsomhedsreaktioner
  • Symptomer, der ikke kan diagnosticeres
  • Sygdomme, der er opgivet helbredt af lægerne
  • Psykiske problemer

Et eksempel på en behandling, er Kisser Bjerregård i TV4-udsendelsen med Peer Heissel:

Kinesiologi behandling

Besøg klinikken

Toftebakken 7,
8600 Silkeborg

Ring eller skriv