Er jeg den rette behandler for dig?

REG. ALTERNATIV BEHANDLER – 
KINESIOLOG ANNE DYBDAHL

Mit navn er Anne Dybdahl, jeg er 60 år og bor i en skøn villa med en dejlig have på Toftebakken i Silkeborg. I underetagen har jeg min klinik (med separat indgang og toilet), hvor jeg som Registreret Alternativ Behandler har modtaget klienter siden 2017.

Min rejse som behandler

Min professionelle interesse for kinesiologi og alternativ behandling startede i 1986, hvor jeg fulgte en række kurser, både hos private og på Kinesiologiskolen i Vejle.
Op gennem 90’erne arbejdede jeg bl.a. som bygningskonstruktør på en tegnestue, samt som assistent hos en dyrlæge. Hos sidstnævnte fik jeg mulighed for at udvikle mine evner og viden inden for dyrebehov, -kommunikation og -adfærd, især i kontakten mellem kæledyr og deres ejere, og som mediator og instruktør ved problemer og konflikter hermed.
Jeg fik desuden to dejlige sønner, som i dag er voksne og i gang med at tage videregående uddannelser.

I perioden tog jeg dertil aftenkurser i astrologi ved Frede Storborg, samt stiftede positivt bekendtskab som klient med bl.a. aurategning og clairvoyance.
Endelig hørte jeg om og oplevede via TV Regression – ikke mindst de par dengang sensationelle indslag, hvor Rud Grant for åben skærm og i bedste sendetid førte en kendt TV-vært tilbage til et tidligere liv. Regression var hele vejen op gennem 90’erne stadig meget nyt i Danmark, der var kun meget sparsom (og endnu mindre af den ikke-kulørte slags!) litteratur at opdrive om emnet, og ingen uddannelse. Emnet og rollen som regressionsterapeut virkede dog ikke mindre nærliggende for mig af den grund, og jeg besluttede tidligt, at det var en uddannelse jeg ville tage, hvis muligheden nogensinde bød sig.

Faglig profil og inspiration

Som alternativ behandler arbejder jeg meget ud fra videnskabelige studier og evidensbaseret viden, der kan forklare og giver et holistisk forståelse af mennesket. Lige så vigtigt som det er for mig, at være et spirituelt åbent og lyttende menneske, er det at bygge min praksis og den helbredsmæssige service, jeg tilbyder klienter i form af behandlinger, på et sagligt grundlag, som jeg tror på giver mening og tryghed for den enkelte.

Dette, også med et personligt ønske og håb om at bidrage til udbredelsen af de mange muligheder for symptombehandling og helbredelse, den alternative behandling tilbyder, ved at inkludere den ikke-indviede og måske skeptiske dansker. At være skeptisk og forsigtig, når det gælder éns helbred, opfatter jeg som helt forståeligt og i mange tilfælde fornuftigt, og derfor er jeg som behandler bevidst om ikke at køre klienter og interesserede over med min personlige overbevisning og erfaring, men så vidt muligt både som fagperson og menneske at imødekomme tvivl og spørgsmål på vedkommendes egne præmisser.
Selvom den alternative medicin i løbet af de sidste tyve år har oplevet store landvindinger inden for den almene anerkendelse af fx akupunktur og zoneterapi, befinder den almene dansker sig traditionelt i et sundhedssystem med skarp afgrænsning mellem på den ene side den offentlige, medicinske behandling, og på den anden side den privat financierede, alternative behandling. Vi har stadig meget at lære af og dele med hinanden!

Jeg sætter en ære i at blive ved med at uddanne mig, udveksle professionelt, og generelt holde mig opdateret på den nyeste viden i form af både efteruddannelse og egen læsning af dansk og engelsksproget litteratur. Som følge heraf, har jeg valgt at basere min praksis på en række komplementære behandlingsformer og -teknikker, hvilket jeg ser det som en styrke at kombinere, med det formål at give mine klienter hurtige og varige resultater. 
 
En lægevidenskab, hvor man kombinerer behandlingsformer generelt, samt omfavner den traditionelle lægevidenskab vs. den alternative behandlings evt. samvirkninger – frem for modsætninger – er en tendens, som jeg især finder inspiration til og ser stærkt repræsenteret i den amerikanske forskning.
Jeg er selv ordblind, måtte kæmpe på trods af det hele vejen op gennem min vej i skolesystemet, og fik først hjælp til det som voksen. Måske derfor har jeg aldrig været et særligt konventionelt tænkende menneske i forhold fx til grænser mellem discipliner og hvad man kan og ikke kan gøre, men har fra en tidlig alder vænnet mig til at tænke ud af boksen og tænke andre, kreative veje rundt om problemer.
Alligevel var det en stor inspiration og et privilegium for mig at stifte bekendtskab med den amerikanske forskning og få sproglig balast til at turde bare kaste mig ud i at læse den, hvilket jeg fik mulighed for, da vi i en periode på seks år flyttede familien til USA.
 
I 2000 tog min familie og jeg til Californien. Jeg fulgte med min daværende mand og havde ikke selv arbejdsvisum, men brugte mange af mine dagstimer på mine drenges skole som frivillig hjælpelærer.
I de første to et halvt år boede vi i byen, og flyttede derefter op i Sierra Nevada bjergene, The Foothills, hvor vi levede med bl.a. bjørne, pumaer, klapperslanger og en fantastisk natur i baghaven. Her boede vi i tre et halvt år, til vi valgte at rejse hjem til Danmark igen i 2006.

Mit første besøg hos en kinesiolog

Første gang jeg mødte kinesiologien, var da min familie var kørt galt i Sverige og alle var kommet meget alvorligt til skade. Jeg blev som pårørende ringet op og fik overbragt den frygtelige nyhed om, at jeg hurtigst muligt – den følgende dag – måtte rejse op til de tre forskellige hospitaler, hvor de var blevet akut indlagt, være der for dem, samt sørge for en masse praktisk i den forbindelse.

Som følge af det på den ene side meget kortfattede, på den anden side meget chokerende opkald, endte jeg med et hovede, der føltes som var det på størelse med en baskeball; totalt angst og sorgfuld anede jeg ikke om alle vil overleve.

Med alt at vinde og ingen tid at spilde, fik jeg derfor en akut tid hos en kinesiolog samme aften. Behandlingen gjorde, at mit hovede igen fik normal “størrelse”, og at jeg i de følgende dage havde det fornødne overblik og overskud til at klare opgaven.
Under behandlingen kunne Kinesiolog Birthe Rasmussen desuden fortælle, at jeg havde rygproblemer samt udfordringer i forbindelse med stavning og læsning – om jeg havde fået konstateret ordblindhed? Begge var konkrete symptomer, jeg ikke oprindeligt var taget af sted for at få behandlet eller havde snakket med hende om. Jeg blev i løbet af et efterfølgende behandlingsforløb hjulpet så meget, at jeg kunne læse uden de helt store problemer, samt mærkede en tydelig forbedring af hverdagen i forhold til min ryg.

Oplevelsen gjorde, at jeg valgte at tage en række kurser inden for kinesiologi, i første omgang bare i privat øjemed. En hel del livsår, livsændringer, kurser og læsning senere, har denne personlige interesse i dag udviklet sig til en profession.

Egen klinik nu og i fremtiden

At flytte hjem til Danmark var en voldsom omvendelse for hele familien, jeg havde ikke mulighed for at genoptage mit gamle job og oplevede en personlig krise. 
Jeg var på det tidspunkt i slutningen af 40’erne og havde en handelseksamen og en byggeteknikereksamen, som begge var forældede.

Jeg havde altid haft lyst til at arbejde som sygeplejerske, og startede derfor efter et stykke tid på VUC for at tage en HF med henblik på at komme ind på Sygeplejeskolen.
Efter at have bestået en HF Studentereksamen kom jeg ind på sygeplejeskolen, hvor jeg tog ca. halvdelen af uddannelsen, indtil jeg gik ned med stress og måtte stoppe. På det tidspunkt stod jeg midt i en skilsmisse, måtte arbejde i alle weekender og havde alligevel problemer med at få det til at løbe rundt økonomisk; derudover var der læsning til studiet, og ikke mindst havde jeg to drenge at tage mig af. 
 
Afklaret omkring, at jeg ikke skulle tilbage til sygeplejerske-uddannelsen, startede jeg så endelig på Kinesiologi-uddannelsen og TFT i slutningen af 2012. Om ikke andet med tryghed i den forventning, at jeg med kinesiologien ville kunne hjælpe mig selv over stressen. Det var samtidig kurser, jeg kunne tage i mit eget tempo, og jeg havde brug for noget tid til mine drenge og mig selv, for at rejse mig igen.
I 2016 blev jeg færdig som Kinesiolog og kunne i 2017 starte klinik som Registreret Alternativ Behandler. 2018 tog jeg dertil Regressionsuddannelsen.
Lige nu er jeg, ved siden af min praksis, i gang med overbygningsuddannelsen DK-Kinesiolog®, som er en beskyttet titel inden for rammerne af medlemsorganisationen Danske Kinesiologer. Her har jeg valgt at fordybe mig og dygtiggøre mig yderligere inden for bl.a. Indlæringskinesiologi – en faglig gren, som ud fra kinesiologiens principper fokuserer på viden og metoder til at støtte indlæring (både den specifikke og den generelle), samt vores hjernes frie funktion uden stress, trauma, mm.
 
Idag har jeg en lille klinik hvor jeg tilbyder Kinesiologi Kinergetics, Tankefeltterapi, Deep peat, Regression, samt vejledning i kost og kosttilskud gennem testning og viden. Jeg elsker mit arbejde som behandler og arbejder på at få et kliniksted, hvor andre behandlere er velkomne. I bedste fald et mødested for faglig udveksling, læring og samvær om fremtidens alternative behandling.

Besøg klinikken

Toftebakken 7,
8600 Silkeborg

Ring eller skriv